Destinació sostenible

El respecte per l’entorn i el fet de poder treballar en xarxa amb la comunitat propera són molt importants per a la nostra dinàmica de treball i de vida.

Per aquest motiu ens estem certificant amb la Carta Europea de Turisme Sostenible en Espais Protegits (CETS) i som membres del servei d’Innovació i Producte de Turisme Garrotxa. La CETS és una iniciativa de la Federació EUROPARC que té com a objectiu promoure el desenvolupament del turisme sostenible entre els espais naturals protegits d’Europa. És una carta que proporciona un mètode i un compromís voluntari  als gestors dels espais naturals protegits i a les empreses adherides amb l’objectiu d’assolir els principis del turisme sostenible. Proporciona i defineix les estratègies més adequades per a cada empresa, les quals estan en constant revisió i millora.

La Carta Europea del Turisme Sostenible
La Carta Europea del Turisme Sostenible